Barnehagen ligger i et etablert bomiljø, og vi har et flott nærmiljø som brukes så ofte som vi kan. Personalgruppa hos oss er stabil, har masse kreativitet, kunnskap og erfaring – med barnet i sentrum

Vi er praksisbarnehage for UIT-Norges arktiske universitet, campus Alta, barnehagelærerutdanningen. Vi tar også imot skoleelever fra videregående og praksiskandidater fra AKSIS.