A A A

Arktiske Alta

Nils-Arne-Johnsen

Arktisk direktør i Rambøll, Nils Arne Johnsen har i sin kronikk i Nord24 skrevet om Altas posisjon innenfor reindrift, akvakultur og reiseliv.

Altasamfunnet og Alta kommune har over mange år fokusert på god og allsidig næringsutvikling og forutsigbar areal- og samfunnsplanlegging.
I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har det blant annet vært fokus på hvilken plass Alta skal ha i den videre utviklingen i vår region, og ikke minst hvordan Altasamfunnet både kan bidra til -og være en del av utviklingen i nordområdene.

Dette har tydeligvis også blitt lagt merke til utenfor Altas grenser. Rambølls Arktiske Direktør i Tromsø, Nils Arne Johnsen har skrevet en kronikk i Nord NA24 om Altas muligheter der dette er tema.

Hele kronikken kan leses i Nord24: http://www.nord24.no/__Alta_kan_ta_internasjonal_rolle-5-32-18171.html

Skjema