A A A

Arktisk landbruk, 365 dager på 5 minutter

Landbruk

Her er en film om landbruket i Finnmark, nærmere bestemt i Alta, Finnmarks største jordbrukskommune på 70 grader nord.

Den handler om hva som skjer innenfor jordbruket og skogbruket, og beskriver næringen gjennom året.

Filmen er laget av Mediahuset Altaposten / Frikant Mediadesign
Foto og klipp: Frank Rune Isaksen
Stemme: Lise Amundsen

Skjema