A A A

Arealavgift for oppdrettsnæringa

vfr
Vest-Finnmark Regionråd har drøftet spørsmålet om arealavgift for oppdrettsnæringa. I en henvendelse til regjeringen og stortingsrepresentantene fra Finnmark støtter regionrådet kravet fra Nettverk for fjord og kystkommuner.

NFKK (Nettverk for fjord- og kystkommuner) arbeider for å ivareta kommunenes  interesser knyttet til sikring av retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen. http://kystnettverk.no/ Nettverket har over 40 medlemskommuner og har over lengre til arbeidet for at oppdrettsnæringa skal bidra med arealavgift for bruk av sjøarealer i kommunene.

Les brevet fra regionrådet
 

Skjema