A A A

Ansiktsløft i Spireaparken

Spireapark+3

Spireaparken og pumpestasjonsområdet på Kronstad har fått et etterlengtet løft

Spireaparken og pumpestasjonsområdet på Kronstad har fått et etterlengtet løft.

Entrepenør Roald Larsen har stått for planering og tilsåing av plenarealer.

Park og idretts seksjonen har plantet en alle' på 17 Rognasalia langs veien. Trærne ble "reddet" fra Løkkeveien i sentrum der trærnes skjebne var uviss med både omlegging av Løkkeveien og mulig oppstart av arbeid med Nordlyskatedralen.  

Bildet under viser pumpestasjonsområdet som det var før oppgraderingen

Spirea+f%F8r

Spireapark+3
Spireapark+3

Skjema