Alta kommune har i sin kommunedelplan "Alta vil" innført en verdiplattform som ansatte skal ha med seg når de utøver sitt arbeid:

Verdigrunnlaget er plattformen for ansattes atferd og ønskede holdninger. Målet er at verdigrunnlaget skal ligge naturlig til grunn for handlingene til folkevalgte, ledere og ansatte i det daglige. Verdigrunnlaget skal legges til grunn i all samhandling både i egen organisasjon, i møtet med innbyggere og omgivelsene forøvrig.

Åpenhet: Informasjon gjøres tilgjengelig, kunnskap deles og endringsprosesser gjøres åpne og synlige.

Trygghet: Det skal ikke skje endringer uten en forutgående prosess som du selv har deltatt i. Forståelse og tillit er en forutsetning for at den enkelte skal føle seg trygg i sine omgivelser.

Respekt: Vi skal vise respekt for hverandres ulikheter og behov. Aktiv lytting, ærlighet og evne og vilje til god dialog er nødvendige forutsetninger for å oppnå dette.

 

Alta kommune oppfordrer i sin strategiske kompetanseplan at ansatte skal fremme en verdibasert arbeidskultur. 

Ansatte kan bidra med å utvikle og sørge for god kvalitet i tjenestene våre ved å benytte seg av avviks- og kvalitetssystemet i kommunen.