A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Skatt- og innfordring

Anna Johansen Konsulent skatteregnskap og innfordring av skatt 78 45 53 46
Even Balandin Teamleder arbeidsgiverkontroll 78 45 53 54 918 12 295
Heidi Bjerring Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 56 918 09 635
Karin Helgesen Leder skatt og innfordring 78 45 53 43 481 86 304
Kjersti Suhr Konsulent innfordring av kommunale krav 78 45 51 22
Linn Hege Møllenes Konsulent eiendomsskatt 78 45 53 69 902 56 907
May Wenche Jakobsen Konsulent Innfordring kommunale krav 78 45 51 38
Robert Johansen Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 47 918 10 194