A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Legetjenesten

Gøril Karlsen Virksomhetsleder 78 45 54 17 917 50 865
Kristin Brunvatne Konsulent 78 45 54 62
Ragna Iren Eikanger Avdelingsleder legetjenesten avd. 2 78 45 54 19
Wenche Andersen Avdelingsleder legetjenesten avd.1 78 45 56 30