A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Kommunalteknisk avdeling

Cicilie Kåsbøll Prosjektleder Investeringsprosjekter 78 45 52 13 902 02 331
Eirik Sønvisen VA planlegger 78 45 52 18 959 97 555
Jon Magne Thomassen Fagansvarlig avløp 78 45 52 04 959 63 601
Kjetil Jørgensen Krane Prosjektleder 416 84 835
May Qvive Avdelingsingeniør 78 45 52 27 952 80 087
Richard Raanes-Bendiksen Rådgiver sikkerhet og beredskap 466 36 597
Sindre Olsen Skoglund Ingeniør 78 45 51 93 959 33 381
Tom-Frode Hansen Fagansvarlig vei 915 82 798
Tommy Johansen Fagansvarlig vann 78 45 52 07 408 51 990
Tommy Pettersen Kundekonsulent 78 45 53 86 917 70 469
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358