A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Hjemmetjenester og sykehjem

Anita Herstad Tangen Prosjektleder demensomsorg 918 80 195
Aslaug Murberg Samhandlingskoordinator 78 45 54 36
Eli Ann Dahl Ass. avdelingsleder, Sone Ytre vest 78 43 22 60 977 72 084
Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Inga Evelyn Gaup Avdelingsleder Ekornsvingen sykehjem 78 44 60 70
Inger Johanne Kristensen Virksomhetsleder sykehjem 78 45 54 56 481 37 831
Kate Mortensen Avdelingsleder Kåfjord sykehjem 78 45 77 22
Lisa Mathisen Ass. avdelingsleder sone øst 78 45 54 47
Marie Stavang Virksomhetsleder hjemmetjenester 78 45 54 45 970 63 984
Silvia Boasso Kreftkoordinator 78 45 53 22 915 26 477
Siw Anita Sletten Avdelingsleder sone øst 78 45 54 43
Solrun Simonsen Ass. avdelingsleder sone vest 78 45 57 61
Stina Paulsen Avdelingsleder sone vest 78 45 57 64
Trond Bjørnø Leder Helsesenteret sykehjem 78 45 55 01
Vibeke Lillevik Sykepleiekonsulent 78 45 54 41