A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Hjemmetjenester og sykehjem

Anita Herstad Tangen Virksomhetsleder for tilrettelagte boliger 918 80 195
Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder Vina 78 45 56 85 402 90 993
Helena Marie Hykkerud Kreftkoordinator 78 45 54 32 915 26 477
Inga Evelyn Gaup Avdelingsleder Kilvo 78 45 56 69 415 00 847
Inger Johanne Kristensen Virksomhetsleder sykehjem 78 45 54 56 481 37 831
Kate Mortensen Avdelingsleder Gabo 78 45 56 89 480 53 559
Lisa Mathisen Leder hjemmestjenesten avdeling Altafjord 78 45 54 43
Mette Gro Bekkemellem Leder hjemmesykepleien avdeling vest 78 45 56 44
Randi Åkvik Leder hjemmesykepleien avdeling øst 78 45 54 47
Siw Anita Sletten Virksomhetsleder 78 45 54 22 971 82 938
Solrun Simonsen Permisjon
Stina Paulsen Virksomhetsleder Altagårdshagen 78 45 56 60
Trond Bjørnø Leder Helsesenteret sykehjem 78 45 55 01
Vibeke Lillevik Sykepleiekonsulent 78 45 54 41