A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Hjemmetjenester og sykehjem

Anita Herstad Tangen Virksomhetsleder for tilrettelagte boliger 918 80 195
Aslaug Murberg Samhandlingskoordinator 78 45 54 36
Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Inga Evelyn Gaup Avdelingsleder Ekornsvingen sykehjem 78 44 60 70
Inger Johanne Kristensen Virksomhetsleder sykehjem 78 45 54 56 481 37 831
Kate Mortensen Avdelingsleder Kåfjord sykehjem 78 45 77 22
Lisa Mathisen Leder hjemmesykepleien avdeling Altafjord 416 44 136
Mette Gro Bekkemellem Leder hjemmesykepleien avdeling vest 78 45 56 44
Randi Åkvik Leder hjemmesykepleien avdeling øst 78 45 54 47
Silvia Boasso Kreftkoordinator 78 45 53 22 915 26 477
Siw Anita Sletten Virksomhetsleder 971 82 938
Solrun Simonsen Permisjon
Stina Paulsen Virksomhetsleder Altagårdshagen 78 45 57 64
Trond Bjørnø Leder Helsesenteret sykehjem 78 45 55 01
Vibeke Lillevik Sykepleiekonsulent 78 45 54 41