A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helseavdelingen

Gøril Karlsen Virksomhetsleder 78 45 54 17 917 50 865
Ragna Iren Eikanger Avdelingsleder legetjenesten 78 45 54 19
Wenche Andersen Leder legevakt 78 45 56 30