A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helse- og sosialadministrasjonen

Britt Hågensen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 02
Camilla Pedersen Systemansvarlig Profil 78 45 56 43
Frode Øverjord Kommuneoverlege 78 45 54 23
Gunn Helga Martinsen Konsulent 78 45 54 44
Hege Stenbakk Prosjektleder KomUT Finnmark 78 45 54 35
Ingunn Torbergsen Nestleder Helse og sosial 78 45 54 10
Johanna Isaksen Rådgiver 78 45 54 57
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Jorunn Nordholm Prosjektkonsulent 78 45 54 04
Karina Haus Steinshylla Samhandlingskoordinator 78 45 54 36 454 46 607
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Kristin Tørum Helsekonsulent 78 45 54 37
Lill Storvik Konsulent 78 45 54 31
Linda Kristin Suhr Prosjektleder 78 45 54 46 957 43 456
Mariann Alexandersen Prosjektmedarbeider 952 82 352
Marie Stavang Rådgiver 78 45 54 45 970 63 984
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 56 15