A A A

Sist oppdatert 18.04.17


Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helse- og sosialadministrasjonen

Britt Hågensen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 02
Camilla Pedersen Systemansvarlig Profil 78 45 56 43
Gunn Helga Martinsen Konsulent 78 45 54 44
Hege Stenbakk Prosjektleder KomUT Finnmark 78 45 54 35
Ingunn Torbergsen Nestleder Helse og sosial 78 45 54 10
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Jorunn Nordholm Prosjektkonsulent 78 45 54 04
Karin Mikkelsen Fagutviklingssykepleier 78 45 54 32
Kenneth Johansen Kommuneoverlege 78 45 54 23
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Kristin Tørum Helsekonsulent 78 45 54 37
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 56 15
Vidar Thomassen Rådgiver velferdsteknologi og digitalisering 473 89 060