A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

HR og organisasjonsutvikling

Grete Johanne Thomassen Rådgiver 78 45 53 33 905 49 850
Inger Helene Brandser Rådgiver 916 17 169
Irene Lille Rådgiver opplæringskontoret 901 12 017
Lone Strand Kvale Rådgiver 78 45 54 03
Randi Holten Rådgiver opplæringskontoret 905 33 160
Wenke Nilsen Virksomhetsleder 455 11 991