A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Flyktningehelsetjenesten

Ann Roarsen Helsesøster/Faglig leder 78 45 54 26 404 68 900
Karina Johansen Helsesøster 78 45 54 38 464 15 332
Mona Bakke Sykepleier 78 45 54 29 467 44 883