A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Barn og ungetjenesten

Sentralbord barnevernstjenesten 78 45 53 25
Agnes Solbakken Konsulent 453 96 945
Anita Alice Jensen Barnevernskonsulent 453 96 983
Anne Charlotte Solheim Barnevernskonsulent 941 56 958
Beate Jenssen Konsulent 453 96 995
Bente Suhr Konsulent 78 45 53 27
Bernhard Hienerwadel Fagleder Storbakken ungdomssenter 468 53 712
Bjørg Isaksen Barnevernsleder 453 96 971
Christine Erland Barnevernskonsulent 911 49 684
Connie Jakobsen Barnevernskonsulent 468 50 526
Constance Levang Barnevernkonsulent 453 96 942
Eirin Johansen Atferds/Samspillsterapeut 453 96 982
Frid Haldorsen Barnevernskonsulent 480 27 052
Guro Ø. Johansen Barnevernkonsulent 917 56 890
Hege Hansen Barnevernskonsulent 453 96 925
Ida Annie Thomassen Barnevernskonsulent 453 96 984
Ina Dalseng Barnevernskonsulent 904 18 418
Julie Lindkvist Permisjon
Karianne Evenmo Andersen Tiltaksteam 453 96 906
Kristin Strømsnes Barnevernskonsulent 453 96 965
Laila Somby Barnevernkonsulent 908 80 183
Lena Johansen Virksomhetsleder 900 43 939
Lillian Eriksen Barnevernskonsulent 453 96 911
Line Olsen Barnevernkonsulent 475 00 710
Maria Wirkola Rådgiver økonomi 476 59 629
Marie E. Masvik Barnevernkonsulent 480 46 359
May E. Nilsen Barnevernkonsulent 476 76 116
Mona Mathiassen Barnevernkonsulent 453 96 938
Monica Skrindo Sedahl Barnevernkonsulent 453 96 910
Randi Opgård Barnevernskonsulent 453 96 916
Renate Moe Institusjonsleder Storbakken ungdomssenter 481 75 419
Roger Tobiassen Avdelingsleder Flyktningetjenesten 450 87 839
Roger Gamst Barnevernskonsulent 902 86 844
Sandra A. Hansen Barnevernskonsulent 904 10 185
Siss-Mari Solli Fagleder Tiltaksteam 453 96 909
Svanhild Marie Jørgensen Saksbehandler Flyktningetjenesten 453 96 961
Sven Kåre Bunæs Barnevernskonsulent 482 21 172
Tina Lisø Tiltaksteamet 453 96 979
Tonje Hågensen Barnevernskonsulent 905 33 947
Vårinn Sollied Tiltaksteam 481 00 657
Veronica Dreyer Barnevernskonsulent 481 76 231