A A A

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Avdeling for samfunnsutvikling

Dag Arne Johannessen Rådgiver Næring 78 45 51 37
Ernst Mortensen Strategisk IKT-rådgiver 78 45 53 91 909 51 800
Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator 78 45 52 11 916 03 856
Hallgeir Strifeldt Fagansvarlig Arealplan 78 45 51 09
Jørgen Kristoffersen Næringssjef 78 45 51 30 997 94 344
Lise Amundsen Arealplanlegger 78 45 51 46
Nadine Ekløf Arkitekt 78 45 51 13
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Reidar Olsen Areal- og samfunnsplanlegger 78 45 51 50
Renate Mienna Olsen Landbruksrådgiver 78 45 51 21
Roger Hoaas Rådgiver utbyggingsavtaler 78 45 53 41
Signe Olaussen Jordbrukssjef 78 45 51 20 977 09 996
Siv Suhr Grunnforvalter 78 45 51 54
Tor Håvard Sund Skogbrukssjef 78 45 51 23 930 11 134
Veslemøy Grindvik Kommuneplanlegger 78 45 51 58