A A A

Anleggelse av fartsdempende tiltak: informasjon til beboere i Killiveien.

informasjon

Fartsdumpene i Killiveien er ennå ikke anlagt på nytt etter reasfalteringen i fjor. Alta kommune ønsker nå å innføre et alternativt fartsdempingstiltak som en prøveordning.

Tiltaket vil bestå av betongkonstruksjoner med skilt og markering. Disse vil snevre inn veibanen punktvis og på denne måten gi den ønskede fartsdempende effekten. Vår plan er at disse skal være på plass i løpet av høsten.

Tiltaket vil bli evaluert i etterkant.

Skjema