A A A

AMU ønsker strengere håndheving av røykelov

Illustrasjonsfoto av en sigarett

Røykeloven er klar og AMU vil at Alta kommune skal jobbe aktivt med lovens innhold fremover.

Følgende uttalelse er sendt fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) :

AMU oppfordrer til at røykelovens bestemmelsen om røykfritt arbeidsmiljø blir håndhevet på en strengere måte enn tidligere. Oppslag og regler på den enkelte arbeidsplass vil bli fulgt opp og det vil bli sanksjonert mot ansatte som bryter røykeforbudet. Minner derfor alle ansatte om å overholde røykfrie inngangspartier, og påse at ikke røyk siver inn via åpne vindu/dører til arbeidsplassene. Dette for å ivareta arbeidstakere krav på et røykfritt arbeidsmiljø.

 
Råd til deg som arbeidstaker:
Problem skal først tas opp med arbeidsgiver eller verneombud.
Husk at du har ingen rett til å røyke i tilknytning til arbeidsstedet.
 
Råd til deg som arbeidsgiver:
Lag klare instrukser og gi nødvendig informasjon.
Ta eventuelt regler om røyking inn i arbeidsavtalen ved nytilsettinger.
 
 
I røykeloven står blant annet:
 
Forbud på skolens område
Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder og gjelder alle som oppholder seg der, også utenfor ordinær skoletid.
 

Tobakksforbud i barnehager

Det er forbudt å bruke tobakk eller e-sigaretter i alle barnehagers lokaler og uteområder, jf. tobakksskadeloven § 26 (lovdata.no).
 

Røykfrie inngangspartier

Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner, både private og offentlige, skal være røykfrie.
 
Arbeidstaker i Alta kommune
Utgangspunktet er imidlertid klart – alle arbeidstakere har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske belastninger.
 

Skjema