A A A

Altapolitikere kurset i universell utforming

02_small
Tirsdag denne uka ble det arrangert kurs i universell utforming for kommunestyrets medlemmer og rådmannens ledergruppe. I tillegg til foredragene, var det lagt opp til praktiske øvelser der kursdeltakerne fikk prøve seg på rådhusets tilgjengelighet i forhold til nedsatt funksjonsevne.

De tre kursinstruktørene Marit M. Vambheim, Terese Mannsverk og Gry A. Hagen holdt tirsdag 24. januar kurs i universell utforming for altapolitikere og kommunallederne. Kurset finansieres av Direktoratet for byggkvalitet og er del av tiltak K5 - kompetanseprogrammet i regjeringens handlingsplan "Norge universelt utformet 2025". Les mer om kursinnholdet herfra: K5 Kompetanseprogrammet universell utforming

Blindeforbundet Finnmark holdt også et innlegg under kurset hvor de understreket at de som fagressurs og interesseorganisasjon gjerne stiller sin kunnskap og erfaring til disposisjon for kommuner og andre i fylket. Ved at brukerorganisasjoner som for eksempel Blindeforbundet tidlig blir involvert i samfunnsplanleggingen, kan man bidra til at man lettere når målet om et universelt utformet samfunn.

Etter presentasjoner og lunsj, var det duket for praksis for kursdeltakerne. Som bildene under viser, var det med ulike nedsatte funksjonsevner utfordrende å komme seg selvhjulpet opp og ned i etasjene i rådhusets eldste del. (Alle foto: Marit M. Vambheim)

Varaordfører Ronny Berg på krykker og med briller for nedsatt syn.Hovedutvalgsleder Rut Olsen må ha hjelp over dørstokken i rullestol.Altapolitikere med briller for ulike synsnedsettelser.

Skjema