A A A

AltaLabben - Vedtak om opphevelse av suspensjon

Bakterier
I forbindelse med flytting fra lokalene i Storsenteret til Storengveien 15A/Jørginasletta måtte vi ha en midlertidig frivillig suspensjon for AltaLabben.

AltaLabben kan nå levere akkrediterte tjenester igjen etter søknad om opphevelse av midlertidig frivillig suspensjon for TEST 154  .

Den innsendte dokumentasjonen er vurdert av teknisk bedømmer Roald Nilsen (NA), og dokumentasjonen er funnet tilfredsstillende.

Teknisk bedømmers vurdering er som følger:

Den tilsendte dokumentasjonen dokumenterer at laboratoriet har tilfredsstillende kontroll med miljøforhold, utstyr og metoder. For utstyr er det sendt inn dokumentasjon for termometre/termostatert utstyr, volumetrisk utstyr, vekter (utvidet kontroll), pH-meter og autoklav. For miljøkontroll er det sendt inn resultater fra luftkontroll og kontroll av destillert vann. Undertegnede har ingen innvendinger/kommentarer til resultatene.
For de enkelte metodene er det sendt inn resultater fra analyse av referansemateriale og kontroll av at medier er kontrollert med kontrollstammer. Dette gjelder for alle metoder bortsett fra for de gamle drikkevannsmetodene (NS 4788 og NS 4790). Jeg har vært i kontakt med laboratoriet pr. telefon i dag og de bekrefter at de har kontrollert termometre som brukes for kontroll av termostatert utstyr for disse to metodene. Laboratoriet orienterte også om at de ville delta på SLP for disse metodene i neste uke. Jeg anser det ikke som nødvendig å vurdere dokumentasjon for dette før suspensjonen kan oppheves. Det holder at dette kontrolleres ved neste besøk (mai 09).

Det er ikke nødvendig med ekstraordinært besøk for å oppheve suspensjonen. Det anbefales at suspensjonen oppheves for alle metoder fra dags dato.

Konklusjon: Det er vedtatt at suspensjonen for TEST 154 oppheves fra dagens dato og analyseresultater kan igjen utgis som akkrediterte.

Det vil være en offisiell markering av ny-lokalene både for AltaLabben og Fiskeveterinærtjenesten torsdag 26. febr. Kl. 12.00

Ved spørsmål kontakt Sigrun Lysne, teknisk leder AltaLabben. Telefon: 99 16 32 25

Skjema