A A A

Altagårdshagen

Bilde+Altag%C3%A5rdshagen_

Altagårdshagen ligger ved E6 vis a vis Alta lufthavn, ca. 2 km. utenfor Alta sentrum med gangavstand til Elvebakken nærmiljø. 

Altagårdshagen tilbyr hjemmebaserte tjenester til personer som har utfordringer med hukommelsen

Vi har følgende tilbud:

- Demensarbeidslag med fokus på tillitsskapende arbeid, ernæring og pårørendekontakt.

- Dagsenter Aspelund med fokus på aktivitet, sosialt samvær og mestring i hverdagen. 

- Demenskoordinator og hukommelsesteam som følger opp henvendelser, har pasient- og pårørendekontakt og drive utredning i samarbeid med fastlegene. Hukommelsesteamet skal også koordinere andre tjenester ved behov. Noen ganger kan det være behov for en av våre tjenester, andre ganger flere. Vi er behjelpelig med å finne løsninger som passer hver enkelt bruker og deres pårørende.


Velkommen til Altagårdshagen demensomsorg - Infoskriv

 
Alta kommune er fortsatt i en omorganiseringprosess. Målet er å etablere en avlastningsenhet for personer med demens i andre etasje på Altagårdshagen når det nye omsorgssenteret åpner i november 2020.

Foreløpig har vi har to sykehjemsavdelinger på Altagårdshagen fordelt på to avdelinger. I første etasje har vi 7 beboere og i andre etasje har vi 16 beboere.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema