A A A

Alta vest Renseanlegg

Renseanlegg Bossekopfjæra

Alta kommune har bygd nytt renseanlegg for å betjene avløpet fra vestre del av Alta by. Anlegget renser nå avløp fra sentrum, Midtbakken, Skaialuft og Bossekop.
Tollevika, Apanes og Gakori kobles inn når graving av nye ledninger står ferdig medio juni 2016.

Anlegget renser avløpsvannet ved hjelp av siler som skiller ut slam som går i containere for viderebehandling ved Stengelsmoen avfallsanlegg.
Renset vann går via en utslippsledning på ca 400 meter ut på 40 meters dyp.  Selve prosessanlegget er levert av Sobye Miljøfilter AS.

Rensekravet er 20 % fjerning av suspendert stoff ( mengden av uoppløst materiale i vann, SS ).
Erfaring fra vårt anlegg i Bukta viser i snitt 42,7 % SS i 2013, det er gode resultater.
Etter innkjøring i Alta vest satser vi på like gode resultater her.

Bygget er oppført av entreprenør Harald Nilsen AS og framstår som ett moderne og funksjonelt bygg.
Renseanlegg vest.jpg

Jan Opgård AS har utført grunnarbeider, Elektro AS har levert elektrikertjenester og Alta rør AS har levert rørleggertjenester.
Anlegget har kostet ca 20 millioner å bygge. I tillegg kommer pågående og nye graveentrepriser på avskjærende avløpsledninger som er kostnadsberegnet til ca 30 millioner.

Sil på anlegget.jpg

Bildet viser sil på anlegget.

Det er også etablert ett svært avansert og effektivt anlegg for fjerning av lukt fra avløpet.
Dette består av UV lys samt kullfilter. Det viser seg å fungere veldig bra og er tilsvarende anlegget som er i Bukta.

Med hilsen

Alta kommune, Kommunalteknikk.

Skjema