A A A

Alta ungdomsskole

Virksomhetsinformasjon

Alta ungdomsskole er en 8 – 10 skole med 415 elever fordelt på 5 klasser på hvert trinn og egne samiskklasser. Skolen har ca 80 ansatte som er organisert i team med egen teamleder. I lag med rektor, assisterende rektor og inspektør er dette skolens ledelse.

Alta ungdomsskole har en skolebase som dekker dette behovet for ungdomstrinnet og vi har en alternativ opplæringsarena.

Alta ungdomsskole er også Universitetsskole og dermed  en viktig bidragsyter i å utdanne fremtidens lærere.

Skolen ble ferdigstilt i 1967 og våren 2019 vil en helt ny fløy være ferdig. Sommeren 2020 vil et helt nytt basebygg stå ferdig.

Skolens visjon: «En skole for alle, med blikk for den enkelte»

Kontaktinformasjon

Adresse: Skoleveien 20, 9510 Alta
Telefon: 78 48 16 00

Virksomhetsleder: Ragnhild Arnesen Ernstsen (rektor)
Mobil: 
906 65 389

E-post: postau@alta.kommune.no

Hjemmeside: http://alta.ungdomsskole.no/

Mer om Alta ungdomsskole