Det er kun ett krav som stilles til logoen, den må ha Nordlysbyen Alta som tema.

Bidrag til konkurransen sendes til ungdomsrådets mail: altaungdomsrad@outlook.com

Denne konkurransen er kun for de som er i aldersgruppen 13-19 år.

Konkurransen avsluttes 31 januar 2023.