Med bakgrunn i covid-19 smitte besluttet Alta kommune å innføre midlertidig besøksstopp på Alta sykehjem fra mandag kveld 22. november, og til smittesituasjonen er mer oversiktlig. 

2. desember ble dette besøksforbudet opphevet. 

Vi oppfordrer likevel til å bruke munnbind når man besøker Alta omsorgssenter, og generelt på offentlig sted.

Alta kommune påpeker viktigheten av å følge anbefalingene: 

  • Hold deg hjemme om du er syk 
  • Ta test ved luftveissymptomer
  • Voksne bes begrense antall nærkontakter på fritiden 
  • Vaksine begrenser smittespredning og alvorlig sykdom