A A A

Alta som konferanseby

NCB+logo
Alta fyller nå kriteriene som konferanseby og er pr 1.1 registrert som Norges nordligste konferanseby i NCB - Norway Convention Bureau.

Norway Convention Bureau selger inn konferansebyer til det internasjonale markedet, og blir således et nytt segment for å få fyllt opp sengene i Alta.

Til nå har den nordligste byen i Norge vært Tromsø, og Finnmark har ikke vært med på kartet.

Det er Rica Hotel Alta som vil være kontaktpunktet mot NCB, men om man får en større internasjonal konferanse vil det gi økt belegg til alle hoteller i byen samt alle opplevelsesleverandører.

Å få Alta registrert som konferanseby er et av tiltakene i handlingsplanen for reiselivet, Destinasjon Nordlybyen, som nylig ble utarbeidet og vil være et spleiselag mellom virkemiddelapparatet og næringen selv.

Skjema