A A A

Alta Snøscooterforrening og Borealis

Alta+SSF
Alta Snøscooterforrening vil arrangere Borealis Supercross fredag 12.mars på ettermiddagen

Det er veldig gledelig at Alta Snøscooterforrening igjen blir en del av Borealisprogrammet, de var ikke med i fjor pga anleggsvirksomhet på sentrum og trangt om plassen.

Nærmere informasjon om arrangementet kommer i programmet på nyåret.

Det er fortsatt mulig å melde seg som arrangør til Borealis, fristen er fredag 20.november.

Skjema