A A A

Alta Siida

Virksomhetsinformasjon

Áltta siida barnehage er en samisk språklig privat barnehage som ligger sentralt i Alta. I og utenfor barnehageområdet har vi skiløyper, akebakker, lavvo, grillstue/gapahuk, variert natur med nærhet til fjæra, fjell og skog av alle typer.

Barnehagen har som formål å styrke og fremme samisk språk og kultur. I tillegg vektlegger vi at barna skal få mange og varierte erfaringer knyttet til det å ferdes i naturen. Alle ansatte i barnehagen snakker samisk.

Barnehagen har tre avdelinger, med plass til 60 barn.

Vi har 11 fast ansatte, hvor 6 er pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 3 assistenter.

Vi satser stort på friluftsliv og har som mål å gi barna unike naturopplevelser knyttet opp mot samiske tradisjoner og kultur. 

Kontaktinformasjon

Adresse: Nøkkelstien 2
Tlf: 916 51 971

Virksomhetsleder: Sissel Varsi
Tlf: 480 69 505
Mail: post@altasiida.no

Hjemmeside: altasiida.barnehage.no

Mer om Alta Siida