A A A

Alta Omsorgssenter

Alta+omsorgssenter

Er beregnet å være ferdig høsten 2020.

I oktober ble det underskrevet kontrakt med entreprenør Kåre K. Kristensen AS på opparbeidelse av uteområdet. Entreprenøren er i gang med arbeidet og det vil fortsette utover neste år.

Prosjektbeskrivelse

Alta Omsorgssenter er på totalt 25.190 m2.

Kostnaden for byggene og utomhus er i overkant av 900 millioner kroner. I tillegg kommer Velferdsteknologi/IKT, løst inventar og utstyr. Estimatet er at prosjektet samlet vil koste rundt 1,0 milliard.

Prosjektet er delt opp i seks «bygg» og inneholder grovt sett følgende funksjoner:

A: Arealer for nytt produksjonskjøkken, base for hjemmetjenesten, legesenter for 6 kommunalt ansatte leger, kontorer og behandlingsrom for fysio/ergoterapi, kontorer for administrasjon, parkeringskjeller for 90 tjenestebiler, samt tekniske rom og lager
B. Ungo med 6 leiligheter for yngre brukere samt kontorer/servicerom for personalet
C: Kantine for beboere, besøkende og ansatte,  rom med servicetjenester for beboere og hjemmeboende samt pårørenderom
D: 54 omsorgsrom
E: 54 sykehjemsrom for kort/langtidspleie
F: 54 sykehjemsrom for kort/langtidspleie
 

Prosjektleder Utbygging er Johan Fredrik Nilsen

 

Skjema