A A A

Alta nominert som årets beredskapskommune.

varsling%F8velse
Alta er nominert som en forgangskommune i fylket når det gjelder samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i 2008.

Det er Fylkesmannen i Finnmark som har nominert Alta kommune som kandidat til årets samfunnssikkerhets- og bredskapspris for 2008. I den sammenheng vil det være riktig å rette en stor takk til vår tidligere prosjektleder Tor Inge Henriksen for meget godt utført arbeid!

Les hele saken hos Fylkesmannen i Finnmark.

 

Skjema