A A A

Alta museum - Utvidelse

Alta museum skal utvides med et tilbygg på 400 m2. Bygginga ble igangsatt desember 2011 og er planlagt å ferdigstilles desember 2012.

Alta museum skal utvides med et tilbygg på 400 m2. Tilbygget skal omfatte kontor-, møte-, arkiv- og lagerfunksjoner for det nye ”Verdensarvsenter for Bergkunst”.  Ny del utformes som en selvstendig bygningsdel som kobles til eksisterende anlegg med et mellombygg og som tilpasser seg til eksisterende anlegg i form, volum og materialbruk.  

Prosjektet skal gjennomføres som en delt entreprise og forventes å ferdigstilles desember 2012.

 
 
Byggherre organisasjon
Prosjekteier:                                 Kultur v/ Sylvi Bellika                             
Prosjektleder:                               Bygg og eiendom v/ Johan Fredrik Nilsen
Byggeleder:                                   Bygg og Eiendom v/ Bjarne Pettersen                                   
 
 
Deltakere
Arkitekt:                                            BOREALIS ARKITEKTER AS
Byggeteknisk prosjektering:        COWI AS
VVS-prosjektering:                        COWI AS
EL-prosjektering inkl. heis:         COWI AS
Brannteknisk prosjektering:        COWI AS
Akustisk prosjektering:                 COWI AS
 
Bygningsmessige arbeider:        Harald Nilsen AS                   
Elektriske arbeider:                       AB Elektro 
Ventilasjons:                                  Jens Jensen AS
Sanitæranlegg:                              Alt'a rør AS
Heis:                                                Reber-Schindler Heis A/S
                 
 
Økonomi- Fremdrift
Budsjett:                                          kr. 34.0 mill                                               
Anbud ut:                                         Juni 2011                                                 
Byggestart:                                      Desember 2011                                              
Ferdig:                                              Desember 2012                                                        

 

Skjema