A A A

Alta kulturskole

Virksomhetsinformasjon

Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø i kommunen ved å gi et allsidig opplæringstilbud og drive utadrettet virksomhet. Vi ønsker også å bidra til at den enkelte elev utvikler sine muligheter og kunstneriske evner. I dag har vi rundt 600 elevplasser og et aktivt samarbeid med grunnskolene, kor, korps og ulike samspillgrupper.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kinoveien 11
Telefon: 78 45 50 80
Epost: kulturskolen@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Bjørn Roald Mikkelsen
Mobil: 911 39 958

Facebook: https://www.facebook.com/altakulturskole

Mer om Alta kulturskole