A A A

Alta kommune tildelt kr 100 000 til lokale trafikksikkerhetstiltak

Syklister+over+gangfelt

Også i år mottar Alta midler for å trygge sikkerheten for de mykeste trafikantene.

Samferdselsdepartemenetet skriver på sine sider i dag 29 juni "Alta kommune er tildelt 100 000 til sykkelkampanjer og ulike tiltak som fremmer trafikksikkerheten for syklende og gående i Alta. Innsatsen er et samarbeid mellom Sykkelbyen Alta ved Alta kommune, Syklistenes Landsforening avdeling Alta og Trygg Trafikk Finnmark".

Midlene vil bli benyttet på ulike områder, herunder motivasjonskampanjer for å få flere til å velge sykkel på sine reiser, sykkelopplæring for 1-3 klassinger, innføre Hjertesone rundt skolene og andre tiltak innen både infrastruktur og pedagogisk rettede tiltak.

Skjema