A A A

Alta kommune søker samarbeid om bygging av utleieboliger

hus_klosser

Alta kommune søker tilvisningsavtaler for boliger på det private leiemarkedet.

Altasamfunnet har behov for flere utleieboliger. Alta kommune ønsker å inngå samarbeid om bygging av utleieboliger med tilvisningsrett.

Kommunen ønsker med dette å bidra til å utløse flere boligprosjekter, samtidig som kommunen kan sikre boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. Boligene kan være i nybygg, men boliger i rehabiliteringsprosjekter er også aktuelt.

Alta kommune ønsker tilbud på boligprosjekter fra utviklere og utbyggere. Tilbudene leveres i henhold til fastsatte krav i «Konkurransegrunnlag» og «Kravspesifikasjon».
For nærmere informasjon og for tilgang til relevante dokumenter – se kommunens hjemmeside eller send en mail til: pehi@alta.kommune.no

Dokumenter til saken finner du i lenker under

 

Alta kommune
Rådmann Bjørn-Atle Hansen

 

Dokumenter

Annonsetekst

Konkurransegrunnlag

Kravspesifikasjon

Avtale om tilvisning mellom eier og kommune

Skjema