A A A

Alta kommune presenterer prosjektet Be-tech i Bologna

Forside Be tech Esera

Prosjektleder Trond Einar Persen fra Alta kommue reiser til Italia for å presentere prosjektet Be-tech sammen med representanter fra UiT-Norges Arktiske Universitet og Universitet i Oulo. Prosjektet er blant et av 17 prosjekter fra hele verden som er plukket ut til å ha en stand under ESERA 2019.

Alta kommune ble i vår invitert til å presentere prosjekt Be-tech på ESERA 2019. ESERA er en av Europas største konferansen om realfaglig undervisning.

– Vi synes det er spennende at de synes vårt prosjekt bør deles, sier Persen.

Her finner du en folder som beskriver prosjektet vårt. Bologna_folder 4 sider A5.pdf

 

Om ESERA i Bologna. https://www.esera2019.org/

Her kan du lese invitasjonen:

Vi er glade for å ønske deg velkommen til ESERA-konferansen 2019 i Bologna, Italia 26. - 30. august 2019.
Det er en stor ære for oss å holde den viktigste konferansen om naturfagundervisning vi har i Europa. Den første og siste gangen ESERA ble organisert i Italia var for mer enn tjue år siden, i 1997, i Roma.

Temaet vi har valgt for denne utgaven er "Skjønnheten og gleden av å forstå: å engasjere seg i samtidige utfordringer gjennom naturfagundervisning."

Vi valgte dette temaet av flere grunner. Den første er at Bologna regnes som et av de vakreste universitetene i verden på grunn av sine historiske bygninger. Vi håper at skjønnheten i omgivelsene vil inspirere vår forskning og skape en hyggelig kontekst for diskusjonene under konferansen. Den andre grunnen er at vi tenker at skjønnhet kan være en motor for transformasjon, endring og autentisk engasjement i en stadig mer kompleks verden.

Klimaendringer, multikulturalisme, blomstringen av nye tverrfaglige disipliner (som kognitiv nevrovitenskap, kunstig intelligens, digital humaniora) og den problematiske karakteren av samfunnsvitenskapelige spørsmål i en digital og post-sannhets æra er bare noen få eksempler på samtidens utfordringer som vi vil diskutere under konferansen. Som naturfaglærere tror vi at forståelse er den foretrukne måten å takle disse utfordringene på, men vi tror også at de er så dype og nye at de nødvendiggjør kollektivt søk etter nye fortellinger, språk og former for skjønnhet.

Av alle disse grunnene håper vi temaet kan være intellektuelt stimulerende, og bidra til å skape et overordnet refleksjonslag og infusere diskusjonene våre med en visjonær ånd, projisert inn i fremtiden.

Inspirert av konferansetemaet har vi valgt fire plenumpresentasjoner og et panel. Etter sedvanen fra tidligere år, vil de ekstra parallelle sesjonene inkludere symposier, muntlige presentasjoner, interaktive plakatøkter og workshops, organisert i henhold til de 18 trådene som kjennetegner forskningsrikdommen i ESERA-samfunnet.

Sammen med den vitenskapelige og den lokale organiseringskomiteen gleder vi oss til å se deg i Bologna. Vi jobber for å skape forutsetninger for et gjennomtenkt og inspirerende vitenskapelig miljø, beriket av sosiale hendelser som lar deg oppdage den magiske atmosfæren i det historiske sentrum av Bologna.

 

Skjema