A A A

Alta kommune på Facebook

facebook-logo
Alta kommune tar i bruk flere medier for å nå ut til innbyggere.

Facebooksiden vil ha informasjon om nyheter og aktuelle hendelser i kommunen.

Bli en "tilhenger" av Alta kommunes facebookside.

Skjema