A A A

Alta kommune og Sametinget holder folkemøte i Alta 3. mars.

Avtale

Kom og gi innspill til samarbeidsavtalen. Ta med øreplugger/hodetelefoner for tolketjeneste.

Møtet vil bli tolket via app på mobilen, så ta med mobil og øreplugger/hodetelefoner. 

I forbindelse med Samarbeidsavtalen som er inngått mellom Alta kommune og Sametinget 25.03.2019 avholdes det et folkemøte i Kuben (gamle kinoen) 3. mars kl. 18.00-20.00.

Møtet er åpent for hele Altas befolkning. Tanken bak folkemøtet er at Alta kommune og Sametinget ønsker innspill, spørsmål eller kommentarer til Samarbeidsavtalen. Slik at dette kan bli tatt med i det videre konkrete samarbeidet mellom Sametinget og Alta kommune.

4.mars vil det være administrative møter omkring Samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen på norsk

Samarbeidsavtalen på samisk

Kontaktperson: john.harald.skum@alta.kommune.no mobil 411 215 29

Skjema