A A A

Alta kommune ønsker kommunens innbyggere og gjester en riktig god og trygg påske!

Skiløype Sarves med mye snø og fint lys

Ved at Vest - Finnmark i disse dager opplever en krevende værsituasjon, anbefaler vi alle å ha fokus på egen og andres sikkerhet bl.a. ved å ikke oppholde seg i skred/utsatte vær -områder. Følg med på varslinger og reduser risiko gjennom å vurdere planlagte turer.

Varsom.no melder i dag at store nysnømengder og vind gir omfattende ustabile forhold, naturlig utløste skred forventes varsom.no

Skred eller bekymringsmeldinger meldes til politiet.

 

 

 

 

 

 

Skjema