A A A

Alta kommune ønsker å gi råd, riktig informasjon og veiledning til alle pårørende som trenger det!

hjelp som pårørende 65

Som en del av prosjektet "Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert" planlegger vi nå etableringen av "Pårørenderommet", et lavterskeltilbud der pårørende kan møte fagpersoner for råd og veiledning i sin pårørendesituasjon. 

Skjema