A A A

Alta kommune er nominert til Årets Fri programvare kommune 2009

tastatur
Prisen for årets fri programvarekommune deles ut for første gang i 2009.

Denne prisen gis til en kommune eller fylkeskommune som gjennom et prosjekt eller i driften har brukt fri programvare.

Prisen gis til en kommune eller fylkeskommune i Norge som:
Har utviklet fri programvare med stor delingsverdi for andre kommuner
Gjennom bruk har synliggjort verdien av fri programvare
Har gjennomført prosjekter basert på åpne standarder

I nominasjonen til Alta kommune står det:

Alta kommune jobber aktitvt med bruk av fri programvare. I dag benyttes:

- OTRS til håndtering av henvendelser til IKT avdelingen
- Nagios til overvåking av servere, nettverk og annen infrastruktur.
- Nagvis til grafisk fremstilling av overvåking fra Nagios.
- Joomla brukes til IKT portal for kommunen. Vurderes erstattet med Wiki løsning.

Kommunen etablerer nå en ITIL basert arbeidsflate basert på fri programvare. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Finnmark. I første omgang konsentrerer prosjektet seg om IT-avdelingenes interne arbeidsprosesser og SLA administrasjon / oppfølging.
Innen prosjektet utarbeider vi:

- Wiki til IT Service Management (ITSM) arbeidsflate, kombinert med strukturert meshup av overvåking for tilgjenglighetskontroll av IKT tjenester og henvendelser.
- System for brukeradministrasjon, inkl SMS tjeneste for passordhåndtering mot M$ Active Directory.
- Tar i bruk tillegg for ITSM modul til OTRS og lage integrasjon mot Wiki, samt ta i bruk eksisternede integrasjon mellom OTRS og Nagios.

Hammerfest, Loppa og Kvalsund kommune deltar i prosjektet.

Les mer på nuug.no's hjemmeside

 

 

Skjema