A A A

Alta kommune er eneste kommune i Finnmark som har 100 % kostra rapportering innen fristen.

statistikk
Fylkesmannen har gått gjennom status for Finnmarkskommunene sin rapportering av 2008-tall til KOSTRA.
Fylkesmannens gjennomgang viser blant annet følgende:
  • Kun Alta kommune hadde 100% rapportering.
  • Fem kommuner ligger klart dårligst an i Finnmark og manglet 35% av rapporteringen eller mer per 2. mars. Det var kommunene Hasvik, Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Nesseby.
  • Syv andre kommuner (Vardø, Hammerfest, Loppa, Lebesby, Berlevåg Tana og Sør-Varanger) manglet bare et eller to skjema altså hhv. 4,5% og 9,1%.
  • De resterende seks kommunene manglet mellom 13,6% og 22,7%.

Les mer på Fylkesmannens hjemmeside

Skjema