A A A

Alta kommune bygger kompetanse om universell utforming

Gry A Hagen (DU)
Alta kommune har denne uka deltatt med to medarbeidere på Miljøverndepartementets samling i Gjøvik i Oppland om universell utforming. Samlingen er et tiltak i serien K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner.

Alta kommune fortsetter å bygge kompetanse innenfor det prioriterte feltet universell utforming. Denne uka deltok Gry A. Hagen fra bygg- og eiendomsavdelingen og Andreas Foss Westgaard fra avdeling for samfunnsutvikling på Miljøverndepartementets K1-samling om universell utforming (uu) i Gjøvik i Oppland.

På samlingen fikk vi nyttige påfyll om hvordan forankre arbeidet med universell utforming i egen kommune, samt gode tips og erfaringer med hvordan man kan gå fra ord til handling. Alta kommune fikk også anledning til å legge fram våre egne erfaringer med uu-arbeid og tiltak. Vi presenterte blant annet gangveiene langs helleristningene i Hjemmeluft og viste til hvor tidlig ute man var med uu-tilpasning ved museumsetableringen i Hjemmeluft. Den brede deltakelsen fra adminsitrasjonen på K5-kursene i august i år hører også hjemme på kommunens "skryteliste". Men vi er langt fra fornøyd og har mange spennende utfordringer å ta tak i på uu-området i Alta.

På samlingen i Gjøvik var det også tid til en befaring i den nylig oppgraderte Storgata. Her fikk vi godt innblikk i bakgrunnen for prosjektet og hvordan planprosessen og byggeperioden hadde gått til. Kommunen, gårdeierforeningen, handelsstanden/butikkene, samt rådet for funksjonshemmede medvirket sammen til at prosjektet ble realisert med suksess, dog noe forsinket.

 DSC00455_320x240

 

  

  

Gry A. Hagen (til venstre i bildet) var sammen med Andreas Foss Westgaard med på samlingen i Gjøvik fra Alta kommune.

 

 DSC00454_320x240

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00456_320x240

 

 

 

 

 

 

 

 

 Befaring i Storgata i Gjøvik. Nylig oppgradert og universelt utformet.

 

DSC00458_320x240

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bare én gårdeier nektet å oppgradere inngangen sin til uu-standard...

Skjema