A A A

Alta har Nord-Norges beste drikkevann.

Nord-Norges+beste+grunnvann

Alta vannverk ble i dag kåret til Nord-Norges beste grunnvann.

Alta kommune var i dag med på konkurransen om Nord-Norges beste drikkevann som foregikk i Narvik i regi av Norsk Vann.

Alta vannverk er dermed videre til Landsfinalen på Fornebu den 19. april 2016. Dette blir spennende og vi ser frem til finalen uttaler virksomhetsleder Trond-Einar Uglebakken og kommunalteknisk planlegger Tom-Jøran Olsen som overværte kåringen i Narvik.

Skjema