A A A

Alta godkjent som trafikksikker kommune

Trafikksikker%26nbsp%3Bkommune%26nbsp%3B

Overrekkelse ved Trygg Trafikk.

Trafikksikker kommune 2017.jpeg

I dag, mandag 11.12.17, fikk Alta sin godkjenning som trafikksikker kommune. Overrekkelsen ble foretatt av Trygg Trafikk sin fylkesrepresentant, Knut Larsen. Det ble utdelt godkjenning for trafikksikker barnehage, - skole og - kommune. I tillegg ble Alta tildelt en sjekk på 70 000 kroner.

Dette er et resultat av Alta kommunes langsiktige satsing på trafikksikkerhet helt siden 1994. Kommunen har samarbeidet godt med de frivillige, idrettslag, skoler, barnehager, m. fl, men ikke minst lokale medier som er en viktig budbringer i arbeidet. Spesielt ble det trukket frem ildsjelen fra kommunen sin side, Tom Frode Hansen, som har vært den største pådriveren i denne satsingen.

Skjema