A A A

Alta finalist til statens bymiljøpris!

bymiljo_150x100

Alta, Stavanger og Trondheim er plukket ut som finalister til Statens bymiljøpris 2014. Prisen deles ut til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet.

Byutvikling og folkehelse henger sammen, men hvilke kommuner har resultater å vise til?
 
Det spørsmålet har juryen for årets bymiljøpris stilt seg. Blant flere gode kandidater er det nå valgt ut tre finalister: Alta, Stavanger og Trondheim.

For å fortjene statens bymiljøpris må kommunene ha konkrete resultater å vise til, opplyser juryformann Peter Butenschøn.
 
- Både Alta, Stavanger og Trondheim har gjennomført spennende prosjekter og de har et helhetlig grep om dette arbeidet, sier Butenschøn.
 
Juryen skal nå besøke de tre finalistene – henholdsvis Stavanger 5. mai, Alta 6. mai og Trondheim 7. mai.
 
- Vi legger vekt på at det skal være god sammenheng mellom idealer og ambisjoner på den ene siden og prosess og gjennomføring på den andre. Vi vurderer om tiltakene har langsiktig effekt, om de er de godt forankret i befolkningen og om de virker bredt motiverende og engasjerende, sier Butenschøn.
 
Vinneren kåres på Future Built konferansen den 4. juni.
 
Juryen består av:
 •Peter Butenschøn, juryformann
 •Marte Bulie, jurymedlem
 •Gunnar Ridderstrøm, jurymedlem
 •Hilde Bøkestad, jurymedlem
 •Cecilia Stokkeland, juryens sekretær
 
Les mer om:
 •Future Built 2014
 •Statens bymiljøpris
 

Skjema