A A A

Alta bibliotek

Virksomhetsinformasjon

Biblioteket er 1 av 19 folkebibliotek i Finnmark. Finnmark fylkesbibliotek er rådgivende instans. 

Biblioteket er et lavterskeltilbud som er tilgjengelig seks dager i uka hele året. Plassert midt i sentrum og med lokaler som er universelt utformet gir dette tilgang til gode bibliotektjenester for alle innbyggerne i kommunen. 
Bibliotekrommet er godt egnet til ulike aktiviteter, arrangementer, utstillinger og fyller en viktig funksjon, som en uavhengig og sosial møteplass i vårt lokalsamfunn.

Ett av flere satsningsområder er litteraturformidling, for å bidra til utvikling av gode leseferdigheter og leselyst i kommunen. I bibliotekloven pålegges bibliotekene også en viktig rolle som aktører for å styrke demokratiet og ytringsfriheten. Biblioteket inviterer jevnlig til samfunnsdebatt, foredrag og forfattersamtale. 
Videre samarbeider biblioteket bredt med skole - og kunnskapsinstitusjoner, lag og foreninger, forlag, Finnmark internasjonale litteraturfestival, Samisk språksenter og mange flere.
Dette for å kunne tilby et bredt, lokalt og mangfoldig arrangementstilbud i biblioteket både på norsk og samisk.

Biblioteket har en stor samling av skjønnlitterære bøker og fagbøker, tidsskrift, lydbøker, e-bøker, aviser, film for alle aldersgrupper.

Biblioteket ligger midt i byen, med inngang sammen med kino og Kunnskapsparken. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markedsgata 3
Postadresse: Postboks 1274, 9505 Alta

Telefon: 78 45 58 50
E-post:biblioteket@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Sonja-Kristin Granaas
Tlf: 78 45 58 55
E-post: sogr@alta.kommune

Hjemmeside: www.alta.folkebibl.no

Facebook: https://www.facebook.com/Alta-bibliotek-110396910217/

Mer om Alta bibliotek