Alta kommune ved Bygg- og Eiendomsutvikling har nå lagt ut anbud til entreprenørene på prosjektet Alta aktivitetspark. Første del som skal bygges nå består av skate- og rullepark og en liten parkdel på nordsiden som skal kunne brukes som amfi til forskjellige aktiviteter. Dette prosjektet er ett flott og viktig anlegg for barn og unge, som skal være i tilknytning Alta ungdomsskole og Huset. Skate- og rulleparken er utformet slik at den skal gi utfordringer både for helt unge nybegynnere og mer avanserte brukere. Anlegget skal være en del av skolegården og Huset som skal friste til fysisk aktivitet ute i skolegården i skolehverdag og ellers i fritiden. Dette vil igjen gi mange positive ringvirkninger, som positivt påvirkning av elevenes psykososiale miljø i skolehverdagen og elevenes læring. Skateklubben som har vært pådriver for dette prosjektet, vil endelig få ett anlegg som er trygg å bruke og trene på. Dagens anlegg er utdatert og nærmer seg 30 år.

Skate- og rulleparken vil være totalt på ca 1350 m2 og skal i all hovedsak bygges i betong med forskjellige kurver. 
Anlegget er også estetisk pent og innbydende utformet. Vi har valgt å ta med sittekanter rundt anlegget og Alta skifer som dekke og dekorasjon.

Planlagt oppstart for bygging er satt til mai med ferdigstillelse i september 2023. Skate- og rulleparken er prosjektert av rådgivergruppen Curve Studio, mens parkanlegget rundt er prosjektert av Verte - Landskap & arkitektur as.

På sikt skal flere nærliggende aktivitetsanlegg opparbeides som inneholder blant annet parkour, klatring og forskjellige typer ballspill. 
Dette arbeidet igangsettes så snart skate- og rulleparken står ferdig høsten 2023.  Alta aktivitetspark er planlagt ferdigstilt år 2024.


Tilbudsfristen for innlevering av anbud er satt til 27. januar 2023. 
Doffin referanse for anbudsdokumenter er: 2022-676793