A A A

Allemannsretten

 • Lover og forskrifter

  Se spesielt friluftsloven

  § 2 om kommunens rett til å regulere ferdsel i utmark
  § 3a om kommunens rett til å regulere ferdsel i innmark
  § 14 om tilgang til friluftsområder
  § 15 om kommunens rett til å regulere adferd i friluftsområder
  § 16 om kommunens rett til å sperre av enkelte utsatte områder
  § 40 om kommunens rett til å fjerne ulovlige stengsler, gjerder o.l
  § 24 om klage til kommunen.


  Lover

  Forvaltningsloven
  Friluftsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Miljø, park og idrett
  Telefon:78455135
  Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
  Postadresse:Pb 1403
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31