Kommunalleder John Helland kan berolige de som har ventet, med at alle som er over 65 skal få tilbud om vaksine i løpet av de neste to ukene, dvs innen uke 48. 

De som kan og klarer det, bes om å møte opp i Finnmarkshallen for å få sin dose der. Vi ber om forståelse for at hjemmetjenesten er i en presset situasjon, og det er vanskelig å få nok personell til å ta unna alle som ønsker hjemmevaksinering.

Hjemmevaksineringen starter fra og med tirsdag 23.november.

For å bli mer effektive har vi leid inn ekstra bil og mobiliserer det vi har av mannskap for å kunne dra ut og vaksinere de som ikke kan komme seg til Finnmarkshallen. Så hvis alle som kan møter opp i Finnmarkshallen, så skal vi nå ha nok kapasitet til å dra ut og vaksinere resten, påpeker Helland.  

Du kan enten ringe 900 13 924 og be om en time til vaksine, eller møte opp i Finnmarkshallen for drop in-vaksinering.