A A A

Informasjon om akuttberedskap i barneverntjenesten (Barnevernvakt)

Alta kommune har fra 01.01.2019 opprettet akuttberedskap innenfor barnevern, utenom kontortid. Ved akutt kan vi nås på telefon 453 96 908 fra kl. 15.00 til 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger.

Alta kommune server også akuttberedskapen for Loppa og Hasvik. Akuttberedskapen bemannes av ansatte i barneverntjenesten   

Formål med Barnevernvakt:

  • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse – og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Alta, Loppa og Hasvik skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernfaglige vurderinger og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet, i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan være skadelig.

Hvem kan melde:

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. Ved usikkerhet om det er en akutt situasjon, kan en ringe å rådføre seg med vakthavende person.

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv eller noen du kjenner blir utsatt for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Ved rus hos foreldre eller ungdom
  • Omsorgssvikt

 

Barnevernvakt tlf 453 96 908

Skjema